בקטגוריה זו נמצאים הקורסים המופקים ומנוהלים ע"י מחלקת פיתוח למידה מקוונת.

קורסים אלה מזכים את המורים המשלימים אותם בגמול השתלמות.

תתי הקטגוריה: שנה עברית > אביב\חורף > 30\60 שעות