בקטגוריה זו נמצאים הקורסים המופקים ומנוהלים ע"י מחלקת פיתוח למידה מקוונת.

קורסים אלה מזכים את המורים המשלימים אותם בגמול השתלמות.

תתי הקטגוריה: שנה עברית > אביב\חורף > 30\60 שעות

"השואה דומה לתהום פעורה אשר ככל שאנו קרובים אליה, אי אפשר להבין את עומקה. דווקא מן המרחק אפשר לראות אותה בכל גודל הזוועה. ככל שעוברות השנים, מספר המתעניינים בשואה גדל ומתרבים החוקרים והגילויים. אין לי ספק שבעוד מאה שנים יגדל מספר המתעניינים פי כמה, וכך גם מקומו של יד ושם ותפקידו יהיו חשובים לאין ערוך." 
הרב ישראל מאיר לאו

אנו שמחים שבחרתם להצטרף אלינו לקורס 'סוגיות נבחרות בתולדות השואה' של יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.


הקורס מבוסס על מחקרים עדכניים בנושא השואה ונבנה במטרה להגיע להבנה רחבה יותר של האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה זו.

הקורס מחולק לשישה פרקים, כאשר שלושת הפרקים הראשונים כרונולוגיים ועוסקים במגוון נושאים בתולדות השואה, ובהם: העולם היהודי בין מלחמות העולם, עלייתם של הנאצים לשלטון, המדיניות האנטי-יהודית ותגובות היהודים, פרוץ המלחמה, גטאות ושילוחים והתפתחותו ויישומו של ה'פתרון הסופי'.    

שלושת הפרקים האחרים עוסקים בסוגיות מרכזיות בחקר השואה: אנטישמיות והתפתחותה במהלך השנים, שילוחים, ולבסוף - דיון בשאלות נבחרות בדיסציפלינות שונות.

כל פרק מורכב מתתי פרקים שבכל אחד מהם הרצאת וידאו של חוקר מוביל בנושא הנלמד ויחידות נוספות המכילות חומרי למידה רבים ומגוונים כגון: תעודות, יומנים, עדויות, מקורות וספרות נבחרת. לאורך הקורס עולות שאלות לדיון בו אתם מוזמנים לקחת חלק. המעוניינים יוכלו להרחיב את ידיעותיהם באמצעות עיון ברשימה הביבליוגרפית הנבחרת המופיעה בסיומו של כל פרק.

אנו מצפים לתגובותיכם במהלך הלמידה ומאחלים לכם למידה משמעותית ופורייה.