ברוכים הבאים לקורס של יד ושם "גורלן של קהילות יהודיות בתקופת השואה". אנו שמחים שהצטרפתם אלינו, ומאחלים לכם לימוד פורה, משמעותי ומעניין.

הקורס מחולק לשלוש חטיבות: החטיבה הראשונה, שבה שלושה פרקים, עוסקת בקהילות היהודיות ביוגוסלביה. החטיבה השנייה, שבה שני פרקים- בקהילת יהודי יוון. החטיבה השלישית, שבה שני פרקים גם כן- בקהילות היהודיות שבצפון אפריקה.

בכל אחד מהפרקים נלמד על גורלן של הקהילות היהודיות באזורים השונים. סיפורה של קהילה בשואה מהווה צוהר ללימוד תהליכים היסטוריים רחבים וסוגיות מרכזיות בחקר השואה הניסיון להתחקות אחר גורלה של קהילה, לצד ההקשר ההיסטורי הרחב, מספק תמונה רחבה של חקר תולדות הקהילה ושל המחקר הרחב על אודות השואה.. כל פרק מורכב מתתי-פרקים ומיחידות המכילות הרצאות עם מומחים בנושא. הרצאות אלו מהוות את עיקר תוכנו של הקורס. כמו כן יופיעו קטעי מקורות, חומרי ארכיון, וויזואליה בת התקופה, שאלות לדיון ועוד..

"השואה דומה לתהום פעורה אשר ככל שאנו קרובים אליה, אי אפשר להבין את עומקה. דווקא מן המרחק אפשר לראות אותה בכל גודל הזוועה. ככל שעוברות השנים, מספר המתעניינים בשואה גדל ומתרבים החוקרים והגילויים. אין לי ספק שבעוד מאה שנים יגדל מספר המתעניינים פי כמה, וכך גם מקומו של יד ושם ותפקידו יהיו חשובים לאין ערוך." 
הרב ישראל מאיר לאו

אנו שמחים שבחרתם להצטרף אלינו לקורס 'סוגיות נבחרות בתולדות השואה' של יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה.


הקורס מבוסס על מחקרים עדכניים בנושא השואה ונבנה במטרה להגיע להבנה רחבה יותר של האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופה זו.

הקורס מחולק לשישה פרקים, כאשר שלושת הפרקים הראשונים כרונולוגיים ועוסקים במגוון נושאים בתולדות השואה, ובהם: העולם היהודי בין מלחמות העולם, עלייתם של הנאצים לשלטון, המדיניות האנטי-יהודית ותגובות היהודים, פרוץ המלחמה, גטאות ושילוחים והתפתחותו ויישומו של ה'פתרון הסופי'.    

שלושת הפרקים האחרים עוסקים בסוגיות מרכזיות בחקר השואה: אנטישמיות והתפתחותה במהלך השנים, שילוחים, ולבסוף - דיון בשאלות נבחרות בדיסציפלינות שונות.

כל פרק מורכב מתתי פרקים שבכל אחד מהם הרצאת וידאו של חוקר מוביל בנושא הנלמד ויחידות נוספות המכילות חומרי למידה רבים ומגוונים כגון: תעודות, יומנים, עדויות, מקורות וספרות נבחרת. לאורך הקורס עולות שאלות לדיון בו אתם מוזמנים לקחת חלק. המעוניינים יוכלו להרחיב את ידיעותיהם באמצעות עיון ברשימה הביבליוגרפית הנבחרת המופיעה בסיומו של כל פרק.

אנו מצפים לתגובותיכם במהלך הלמידה ומאחלים לכם למידה משמעותית ופורייה.

פייסבוק