היכנסו לסביבה בגישת אורח.

בסביבת הלמידה שלפניכם תוכלו למצוא חומרים בהתאם למיקוד העדכני עבור תלמידי כיתות יא' הנבחנים לבגרות בהיסטוריה לשנת תשפ"א.
תוכלו למצוא כאן את הפירוט של הנושאים לשנה זו. 

תוכלו למצוא בסביבה מגוון חומרים להוראת השואה ומלחמת העולם השנייה, שפותחו ביד ושם בשנים האחרונות. הסביבה מחולקת לארבע חטיבות כרונולוגיות, לאורכן נעקוב אחר השתלשלות האירועים שהובילו אל רצח היהודים בתקופת השואה ואפשרו אותו. החומרים עוסקים במשטר הנאצי ומדיניותו האנטי יהודית, במהלכי מלחמת העולם השנייה שהשפיעו על מצבם של היהודים בארצות השונות,  בדרכי ההתמודדות של היהודים באותן שנים ובתגובותיהם השונות של האוכלוסיות המקומיות, שהיו עדות לרדיפות ורצח היהודים.