משתלמים יקרים,

אתם מוזמנים לסיור ולימוד בעקבות תערוכות ורטואליות, אשר יפרשו בפניכם סוגיות שונות בתולדות השואה וייצוגה. 

עליכם לבחור 3 תערוכות מתוך ה-6 שלפניכם.

בברכה

צוות הקורס


משתלמים יקרים,

אתם מוזמנים לסיור ולימוד בעקבות תערוכות ורטואליות, אשר יפרשו בפניכם סוגיות שונות בתולדות השואה וייצוגה. 

עליכם לבחור 3 תערוכות מתוך ה-6 שלפניכם.

בברכה

צוות הקורס