. מושג חשוב זה ילווה אותנו לאורך הקורס. משמעותו ניסיון להיפרד משיטות ותפיסות למידה והוראה כפי שהתנסינו כולנו בבית הספר ובאוניברסיטה ולפתוח את הראש לתפיסות למידה, הדרכה, הנחיה והוראה חדשות. חלק מהצעדים וחלק נכבד מגוף הקורס עצמו נועדו ליישם מטרה זו וללמד אותנו לייצר בעצמנו ומתוך עצמנו כלים פדגוגיים שהשיח, המעגל, הלמידה באמצעים בלתי פורמאליים מחד וכניסה לעומק לנושא מורכב ועתיר משמעות – השואה מאידך שישמשו אותנו בעבודה ובפעילות לאחר הקורס.