רשימת מדיניות פעילות

שם סוג אוכלוסיית משתמשים
שמירה על הפרטיות, מונחים ותנאי שימוש מדיניות פרטיות אורחים

תקציר

אנו מודים לך על ביקורך באתר האינטרנט של יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה (להלן: "יד ושם"). מדיניות פרטיות זו חלה על כל השירותים המוצעים על ידי יד ושם (להלן: "השירותים") לרבות אלו המוצעים באתר האינטרנט https://www.yadvashem.org ותתי האתרים שלו (sub-domains ) המנוהלים ומופעלים על ידי יד ושם (להלן: "האתר").

יד ושם מחויב בשמירה על המידע האישי אודותיך ועל הפרטיות שלך. מתוקף מחויבותנו זו, אנו מבטיחים לנהוג בשקיפות בכל הקשור לאיסוף המידע אודותיך ולשימוש בו על ידנו. חשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש לך כדי לקבל החלטות מושכלות בקשר לשימוש שאנו ו/או מי מטעמנו נעשה במידע האישי אודותיך ו/או במידע שנאסוף עליך בכפוף למדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שבו אנו משתמשים בו ושומרים עליו ואשר לזכויותיך בקשר לפרטיות שלך.  

לצד מדיניות פרטיות זו, התנאים המסדירים את השימוש שלך באתר מוגדרים בתנאי השימוש שלנו.

מדיניות מלאה

איסוף מידע אישי ומטרות השימוש

יד ושם יאסוף מידע אישי שביודעין ומרצונך החופשי סיפקת ליד ושם ואשר נחוץ במישרין לצורך השימוש באתר ו/או מתן השירותים. חשוב להדגיש כי אינך מחויב/ת למסור לנו כל מידע אישי אודותיך. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת המידע האישי אודותיך תמנע את השימוש באתר ו/או מתן שירותים מסוימים המוצעים על ידי יד ושם.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ובהתאם לשימוש הרלוונטי שלך באתר ו/או בשירותים, לשם מימוש, אחת או יותר, ממטרות השימוש הבאות שיפורטו להלן.

יד ושם עשוי לאסוף מידע אישי בדרכים ולמטרות השימוש הקשורות למתן השירותים על ידו וקידום מטרותיו (להלן: "מטרות השימוש"), לרבות כמפורט להלן:

 • ביקור במתקני יד ושם ו/או השתתפות בפעילויות חינוכיות ו/או תרבותיות: בעת ביקורך במתקני יד ושם ו/או בעת הרישום לפעילויות חינוכיות ו/או תרבותיות את/ה עשוי/ה לספק לנו נתונים אישיים מסוימים אודותיך כגון שם, פרטי התקשרות וכן לתת את הסכמתך לקבלת דיוור ומידע אודות פעילויות של יד ושם. אנו זקוקים למידע זה על מנת לספק לך את השירותים השונים, על מנת לתת מענה ראוי ונאות לצרכים הספציפיים שלך, על מנת לאפשר קשר שוטף עמך כדי לספר לך על הפעילויות של יד שם. איסוף המידע משמש גם למטרות סטטיסטיות, באופן אנונימי וללא כל פרטים מזהים על אודותיך.
 • פניות ציבור: לצורך טיפול בפניות הציבור וטיוב ושיפור האתר ו/או השירותים ועל מנת לאפשר ליד ושם לתת מענה לפנייתך, בעת פנייתך אלינו באמצעות טופס פנייה לציבור ו/או הדואר האלקטרוני ו/או בטופס בקשה מקוון, את/ה עשוי/ה לספק לנו נתונים אישיים מסוימים אודותיך כגון שם, פרטי התקשרות ותוכן פנייתך.
 • רישום לרשימות דיוור: לצורך יצירת קשר שוטף עמך, לצורך תקשורת עם מבקרים ו/או לקוחות ו/או תורמים של יד ושם, וכן כדי לספר לכם על הפעילויות של יד  ושם, בעת רישומך לרשימות הדיוור את/ה עשוי/ה לספק לנו נתונים אישיים מסוימים אודותיך כגון שם, פרטי התקשרות והעדפותיך בקשר לקבלת הדיוור. 
 • הזמנת מוצרים: לצורך רכישת מוצרים ושירותים בחנות המקוונת באתר ו/או ביד ושם וכן לצרכי הנהלת חשבונות, בעת השלמת עסקת רכישה באתר ו/או ביד ושם את/ה עשוי/ה לספק לנו נתונים אישיים מסוימים אודותיך כגון שם, פרטי התקשרות, פרטי תשלום וכו'.
 • תרומות: לצורך יצירת קשר שוטף עם התורמים, לצורכי גיוס כספים וכן לצרכי דיווח והנהלת חשבונות (לרבות הנפקת קבלה בהתאם לדין), בעת מתן תרומה ליד ושם, את/ה עשוי/ה לספק לנו נתונים אישיים מסוימים אודותיך כגון שם, פרטי התקשרות, פרטי תשלום וכו'.
 • צילומים: להנצחת חווית המבקר ביד ושם ויצירת אלבום תמונות של ביקורו וכן לצרכי קידום מטרותיו ושיווק של יד ושם אנו עשויים לצלם אותך באירועי יד ושם (לרבות פעילויות חינוכיות) ו/או בעת ביקורך ביד ושם, וזאת בכפוף להצגת הודעה מתאימה אשר מטרתה ליידע אותך על קיומם של צילומים במקום. כמו כן, לצרכי אבטחה ותחקור אירועי אבטחה ביד ושם מותקנות מצלמות אבטחה הפועלות 24/7 ואשר עשויות לאסוף מידע כגון צילומים אודות המבקרים. 
 • השתתפות בסקרים: בעת מענה על שאלון ו/או סקר ו/או משוב את/ה עשוי/ה לספק לנו נתונים אישיים מסוימים אודותיך כמפורט בשאלון ו/או בסקר ו/או המשוב הרלוונטי. מידע זה נאסף לצרכי מחקר ו/או שיווק ביד ושם.  
 • מידע הנאסף אוטומטית בגלישה באתר: לצורך שיפור חוויות הגלישה והשירותים המוצעים באתר, האתר עשוי, באופן אוטומטי, לאסוף ולאגור אודותיך את המידע הבא: 
 • כתובת ה IP ממנה התחברת לאתר האינטרנט שלנו.
 • שם השרת ממנו התחברת לאינטרנט.
 • סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה ששימשו להתחברות לאתר האינטרנט שלנו.
 • התאריך והשעה בה התחברת לאתר האינטרנט שלנו.
 • העמודים, התיקיות, המסמכים והקישורים בהם ביקרת.
 • כתובת אתר האינטרנט ממנו קושרת לאתר האינטרנט שלנו  
 • עוגיות (Cookies): האתר משתמש בקבצי עוגיות (Cookies) (להלן: "עוגיות"). קבצי עוגיות הינם קבצים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. עוגיות משמשות לאיתור דפוס שימוש, מאפייני סחר (traffic trends ) והתנהגות צרכנית, כמו גם להקלטת מידע אחר מאתר האינטרנט. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי עוגיות מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך כך שלא תצטרך/כי להזין אותו מחדש בפעם הבאה בה תבקר/י באתר. קבצי עוגיות עשויים להכיל מידע בדבר העדפות משתמש, פעילות שביצעת באתר ופרטי מידע אחרים. האתר משתמש בקבצי עוגיות לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאמת פרטים, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לשיפור חווית המשתמש ולצרכי אבטחת מידע, וכן על מנת להנגיש פרסומות המותאמות להעדפותיך. מידע הנאסף מהעוגיות לא ישמש ליצירת פרופילים וייעשה בו שימוש רק בצורה כוללנית (aggregate form ). תוכל/י לתכנת את הדפדפן שלך למניעת קבלת עוגיות מהאתר ו/או למחוק את קבצי העוגיות שנשמרו על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. אם תבחר/י לעשות כן, עדיין תהיה לך גישה למרבית השירותים באתר, אך יתכן שלא תוכל/י לקבל חלק מהשירותים המוצעים באתר יד ושם ו/או לבצע סוג מסוים של עסקאות (כמו רכישות) או ליהנות מחלק מהמרכיבים האינטראקטיביים המוצעים באתר.
 • גוגל אנליטיקס (Google Analytics): אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של Google (להלן: "גוגל") שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם. בעת ביקור באתר, הדפדפן שולח באופן אוטומטי נתונים מסוימים לגוגל באמצעות קבצי עוגיות (ראו לעיל). נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP , אך גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם כל מידע אחר שיש לגוגל. האינפורמציה שנאספת מועברת ונשמרת בשרתי גוגל וגוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש באתר, לצורך עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עשויה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- Google Analytics  לחצו כאן. ולהרחבה בנושא Google Analytics לחצו כאן.

דיוור ישיר אלקטרוני

אם תסכים/י לכך, אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר פעילויותיו של יד ושם העשוי לעניין אותך. מידע כזה ישוגר אליך לאחר שנתת הסכמה לכך ובהתאם להוראות הדין, ובכל עת תוכל/י לבטל/ את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות קישור מיוחד לכך המופיע בכל מייל כאמור או באמצעות מייל למנהל האתר בכתובת webmaster@yadvashem.org.il .

שמירת הפרטיות של ילדים

יד ושם דואגת להגנה על הפרטיות של ילדים ואינו אוסף ביודעין מידע אישי הנוגע לילדים. ילדים מתחת לגיל 18 מתבקשים שלא לשתף מידע וככל שמעוניינים מרצונם לשתף מידע, יקבלו את אישור הוריהם או אפוטרופוסם בטרם ישלחו ו/או ישתפו כל מידע לאתר. ככל שליד ושם יהיה בסיס לסבור כי לא ניתנה הסכמה הורית כאמור, יד ושם יהא רשאי לסרב לתת שירותים כלשהם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

הבסיס המשפטי לעיבוד המידע

יד ושם יאסוף, יעבד וישתף מידע אישי בכפוף להוראות הדין ורק אם יש בסיס חוקי לעשות כן, לרבות לצורך קיום חוזה (לדוגמא לצורך מתן שירות) ו/או קידום אינטרס לגיטימי של הארגון ו/או לשם קיום חובה בדין.

כאשר אין לנו בסיס משפטי תקף אחר לאיסוף, עיבוד ו/או שיתוף מידע אישי, הפעולה תתבצע על פי הסכמתך. תוכל/י להסיר את הסכמתך בכל עת באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני. למען הסר ספק, הסרת הסכמתך לא יגרע מזכותנו להמשיך לעבד מידע שהסכמת עליו לפני הסרת הסכמתך ו/או לעיבוד אחר אשר נעשה על בסיס משפטי אחר. 

 שמירת המידע

המידע האישי שנאסף יישמר במאגרי המידע של יד ושם ובאחריותו. יד ושם ישמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר הנחוץ בהתאם לשיקול דעתו.

על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר על ידינו מעבר לדרוש, יד ושם מקיימת בחינות תקופתיות.

המידע האישי יאוחסן בשטחי מדינת ישראל או במקום אחר בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 וכן כל דין ובפרט בהתאם לדיני הגנת הפרטיות של מקום אחסון המידע.

שיתוף מידע עם צד שלישי

יד ושם ישמור בסודיות את המידע האישי שלך, ולא יעשה בו שימוש מעבר למטרות שפורטו כאמור, וכן לא יעבירו לצד ג', למעט במקרים המפורטים להלן:

 • לצורך דיווח לתורמים (לדוגמא: מידע אישי של משתתפים בפעולות חינוכיות יועבר לעיתים לגורמים אשר לקחו חלק במימון פעילויות אלה);
 • לשותפים של יד ושם, לצורך קידום מטרותיה, לרבות הארגונים המקומיים של יד ושם ברחבי העולם;
 • לצורך מתן השירותים לך באמצעות ו/או בסיוע של צדדים שלישיים (לדוגמא כאשר תכנית מופעלת על ידי ספק חיצוני או במסגרת שיתוף פעולה עם מוסד חינוכי אחר);
 • לצורך ציות לדרישות החוקית או הרגולטורית ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור המידע האישי שלך לצד שלישי;
 • בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים של יד ושם במסגרת ביצוע תפקידו של יד ושם על פי כל דין ובפרט מכוח חוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם, התשי"ג-1953;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין יד ושם שתחייב חשיפת פרטיך;
 • לצורך קידום מטרותיו שבחוק זכרון השואה והגבורה – יד ושם, תשי"ג-1953 בעת מסירת עדות ו/או מידע אישי בקשר לשואה, ההנחה היא כי מידע כאמור נאסף ונמסר למימוש תפקידי יד ושם בדין ולצרכי פרסומו לרבים ו/או שיתוף, אלא אם כן צוין אחרת בעת האיסוף/מסירה.
 • מידע שמועבר לגוף ציבורי אחר בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986;

במקרה כאמור, בו יועבר המידע האישי שלך לצדדים שלישיים כאמור, נבקש מאותם גורמים להתחייב לשמור על סודיות המידע ולהשתמש בו רק למטרה לשמה נמסר להם.

אבטחה

יד ושם נוקט באמצעים הטכנולוגיים והארגוניים הנדרשים על מנת להבטיח הגנה ברמה גבוהה על מידע אישי אודותיך. בנוסף, בכל מקום בו אנו מעבירים או משתפים מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכפוף למדיניות פרטיות זו, אנו מחייבים גם את אותם צדדים שלישיים לנקוט באמצעים הטכנולוגיים והארגוניים הדרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת וכי אבטחת המידע והשימוש בו ייעשו על פי הוראות הדין.

לצד האמור לעיל, העברת מידע באמצעות האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, אין בידי יד ושם בכדי להתחייב כי שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו נקיים את דרישות הדין במקרה של הפרת אבטחה של המידע האישי שלך ונודיע לך על כך אם זה נדרש על פי דין. מבלי לגרוע באחריותנו על פי דין, לא נישא בכל אחריות, מכל סוג, בקשר לדליפת ו/או גניבת המידע.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

באתר האינטרנט של יד ושם ו/או בפרסומים אחרים מטעמה עשויים להימצא קישורים לאתרים ו/או מקורות של צדדים שלישיים שאינם של יד ושם. כניסתך לקשורים החיצוניים נתונה לשיקול דעתך בלבד וכשאת/ה מתקשר/ת לאתר של צד שלישי, את/ה עוזב/ת את אתר האינטרנט שלנו, ובעת עזיבתך את האתר לא תהיי/ה מוגן/נת בהתאם למדיניות השמירה על הפרטיות שלנו.

יד ושם אינו אחראי ואין לו שום שליטה למנגנוני השמירה על הפרטיות ו/או על הנעשה במידע הנאסף באותם האתרים ו/או לתוכן של אותם אתרים, וקישורים אלו לא נועדו להוות אישור על ידי יד ושם של אותם אתרים ו/או של תוכנם ו/או של מדיניות הפרטיות שלהם. יד ושם אינו מקבל על עצמו שום אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, השימוש בהם, שיתופם עם צדדים שלישיים או על כל פעולה אחרת הנעשית ביחס למידע הנאסף במסגרת הקישורים החיצוניים. על כן, בכל מקרה בו את/ה מופנה/ת לאתר חיצוני כאמור לעיל, מומלץ כי תקרא/י בעיון את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותו אתר שכן מדיניות זו אינה חלה ביחס אליהם.

זכויותיך ביחס למידע האישי

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחיקתו.

אם הנך רוצה לפנות אודות המידע שמוחזק עליך על ידי יד ושם, או לבקש שהמידע יתוקן או יימחק, יש להפנות את הבקשה אל יד ושם בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי יד ושם משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

במקרים בהם חל בעניינך הדין האירופי, ובכלל זה ה-General Data Protection Regulation (GDPR) , הנך זכאי/ת לכל הזכויות מכוח הדין החל, וביניהן: הזכות לקבל מידע, זכות הגישה למידע,  הזכות לתיקון המידע ומחיקתו, הזכות להגביל את עיבוד המידע, הזכות לניוד המידע, הזכות להתנגד הזכות להימנעות מקבלת החלטות אוטומטיות.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות ההגנה על הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אנו ממליצים, לכן, שתקרא/י בעיון את מדיניות ההגנה על הפרטיות כפי שהיא מופיעה באתר מדי כניסתך לאתר לוודא שהנך מודע/ת לאמצעי ההגנה על הפרטיות הננקטים על ידינו.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. בנוסף, במקרים בהם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות, אנחנו נעשה מאמצים ליידע אותך על כך באמצעות ערוצי התקשורת המקובלים בנסיבות העניין, וכאשר הדבר נדרש על פי דין – לקבל הסכמתך לשינויים מהותיים כאמור ביחס לשימוש במידע אישי אודותיך ע"י יד ושם. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר. ככל שתמשיך להשתמש בשירותים שלנו לאחר עדכון מדינות פרטיות זו, הדבר ייחשב להסכמה לשינויים. פרטים בקשר לעדכון האחרון של כל גרסה, יופיעו בתחתית המסמך.  

דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או מדינות הפרטיות זו הנו הדין הישראלי בלבד באופן בלעדי ומוחלט וללא כללי ברירת הדין.

צור קשר

אם הנך רוצה ליצור קשר איתנו בכל נושא שקשור להגנת המידע האישי שלך או הגנת הפרטיות, ניתן לפנות אל הממונה על הגנת הפרטיות בכתובת הדואר האלקטרוני: webmaster@yadvashem.org.il ובדרכי ההתקשרות שלהלן:  

יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
הממונה על הגנת פרטיות
ת"ד 3477 ירושלים 9103401,
טלפון: 6443400 2 (972)   
פקס: 6443569 2 (972)  

 

 

מונחים ותנאי שימוש

שימוש בתוכן

טקסט, קבצי תמונות, קליפים של אודיו או וידיאו ושאר תכנים באתר זה הם רכוש יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה (להלן: "יד ושם") ועשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, עשויות להיות שייכות לאחרים, מלבד יד ושם. יד ושם אוסרת במפורש העתקת חומרים ותכנים מוגנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש נאות כמוגדר בחוק הגנת זכויות יוצרים וכמתואר להלן.

 

שימוש נאות

שימוש נאות בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, כולל את השימוש בחומרים מוגנים לצרכים לא מסחריים, לצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר. אלא אם נכתב אחרת, משתמשים המבקשים להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של יד ושם, יוכלו לעשות כן בתנאי שיביעו הסכמתם לתנאים הבאים:

 

 • התוכן ישמש רק באופן אישי, לצרכים חינוכיים או לא מסחריים;
 • את מחבר החומר ומקור התוכן כפי שמקובל בכל עבודה מודפסת;
 • האיזכור יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכל מידע אחר המתקשר לתוכן וURL של אתר יד ושם;
 • אין לשנות או להתאים את התוכן;
 • על המשתמש להסכים לכל תנאי או הגבלה אחרים המוטלים על כל קובץ טקסט או תמונה בנפרד;

 

ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים יהיה בכפוף להגנה על זכויות צדדים שלישיים באשר ישנן כאלה, ואין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי יד ושם באתר האינטרנט כדי להחיל על יד ושם חובה ו/או אחריות כלשהן לשימוש בחומרים האמורים ובכלל זה לקבלת הסכמה מצדדים שלישיים לשימוש בחומרים האמורים.

 

אחריות

בהורדת חומר, הדפסתו או כל שימוש אחר בטקסט או בקובץ תמונה מאתר זה, המשתמש מסכים ומתחייב כי יגביל את השימוש בקבצים אלה לשימוש נאות וכי יסכים לכל התנאים וההגבלות שבהרשאה לשימוש וכי לא יפר את זכויות יד ושם וכל אדם או יישות אחרים. יד ושם לא יהיה אחראי לשימוש זה בחומר הכתוב, בקבצי התמונות ובתוכן המוצגים באתר זה, ולא יפר את הזכויות של צדדים שלישיים שאינם רכוש השייך ליד ושם במישרין או בעקיפין.

 

הגבלת שימוש מסחרי

הצגה והפצה מסחריים שאינם מאושרים של חומר כתוב, תמונות או תוכן מאתר זה אסורים בהחלט. המעוניינים לעשות שימוש מסחרי בחומרים אלה, לפרסמם כולם או חלקם, או לעשות בהם כל שימוש למטרה שאינה שימוש נאות כמוגדר בחוק, יהיו חייבים לבקש ולקבל אישור בכתב ומראש מאת יד ושם. אישור לשימוש כנ"ל יינתן או לא יינתן לאחר בחינת כל מקרה לגופו, על פי שיקול הדעת הבלעדי של יד ושם. דמי שימוש עשויים להידרש, בסך המוערך על פי סוג ואופן השימוש המבוקש.

 

סימני מסחר

רבים מסימני המסחר, סימני השירות והסמלילים (לוגו) (כולם יחד יקראו להלן: "סימני המסחר"), המוצגים באתר זה הם סימני מסחר של יד ושם. סימני המסחר של צדדים שלישיים עשויים אף הם להיות מוצגים באתר זה. דבר מהתוכן המוצג באתר זה אין לראות בו או לפרשו בין במישרין ובין בעקיפין כמתיר או כמעניק כל הרשאה או היתר לשימוש בסימן מסחרי המוצג באתר האינטרנט, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בכתב לכך על ידי יד ושם, או כל צד שלישי שהוא בעליו של הסימן המסחרי המוצג באתר זה. כל שימוש בכל סימן מסחרי, תמונה, תוכן המוצגים בתאר זה, שאינם מותרים בתנאי השימוש המפורטים, אסור בהחלט.

 

הגבלת אחריות

יד ושם אינו אחראי לכל נזק הנגרם כתוצאה משימוש או מאי יכולת להשתמש בכל חומר מאתר האינטרנט או מכל קישור לאתר אחר מאתר זה (לינק), לרבות בין השאר אבדן הכנסה, הפרעה למהלך העסקים התקין, ואובדן של תוכנות או מידע אחר במערכת של המשתמש לטיפול במידע. בכל מקרה, האחריות הכוללת לפיצוי העשוייה להיות מוטלת על יד ושם בגין נזקים, אובדן או כל עילת תביעה אחרת, לא תחרוג מעבר לסכום ששולם על ידי המשתמש, אם שולם, עבור קבלת גישה לאתר אינטרנט זה או לכל אתר אחר שהקישור אליו מצוי באתר האינטרנט של יד ושם.

 

שליחת מידע אישי ליד ושם

נבקש להסב את תשומת ליבך לכך שעל כל מידע שתשלח/י אלינו להיות מדוייק. מכל מקום, יד ושם לא ישא בכל אחריות על אמינותו של מידע הנשלח אליו על ידי משתמשים באתר האינטרנט שלו. אם ידוע לך כי מידע ששלחת לאתר אינו מדוייק, או מבוסס על עדות שמיעה או שמועה, אנא, ציין/י זאת.

 

סמכות שיפוט והחוק הקובע

על אתר אינטרנט זה ועל השימוש בו יחולו הוראות החוק הישראלי. בנוסף, על כל המשתמש באתר זה לוודא כי פעולותיו הן בהתאם להוראות החוק החלות בתחום השיפוט בו הוא מצוי, ועל יד ושם לא תחול כל אחריות אם יופר חוק כלשהו על ידי גורם כלשהו בקשר ישיר או עקיף עם השימוש באתר.
על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל. כל סתירה העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר אינטרנט זה תיושב בביהמ"ש המוסמך לכך בירושלים, ישראל, אשר לו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך משפטי כנ"ל.

 

כתב ויתור

החומרים באתר זה וכן כל אתר שקישור אליו מצוי באתר זה, מוצעים כפי שהם (AS IS) ובלא כל אחריות של יד ושם, מכל סוג, לא במפורש ולא במשתמע. בכפוף להוראות הדין, אנו מצהירים בזאת כי איננו נושאים בכל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, לרבות אך לא רק, אחריות בגין הבעלות בחומרים המתפרסמים באתר, אחריות משתמעת בכל הנוגע לסחירות בחומרים ובמוצרים המופיעים באתר, בכל הנוגע להתאמתם לשימוש למטרה מסויימת. אין אנו מתחייבים כי השימוש באתר ייעשה ללא הפרעות ו/או תקלות מכל סוג שהוא, או כי תקלות יתוקנו, או שהאתר או השרת של האתר יהיו נקיים מוירוסים או ממרכיבים אחרים העשויים להזיק.